فرمت ورد: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: بررسی مقایسه ای مصرف انرژی و ارائه راهکار انتخاب تاسیسات تهویه برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتي امير کبير (پلي تکنيک تهران)

دانشکده مهندسي صنايع و سیستم های مدیریت

پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي صنايع

گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

عنوان:

مطالعه مقایسه ای مصرف انرژی و ارائه راهکار انتخاب تاسیسات تهویه برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

استاد راهنما:

دکتر مجید امین نیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1- فصل 1…………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-  2   تعریف تبرید و تهویه مطبوع.. 5

1-  3  اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع.. 6

1-  4  هدف، سوالات اصلي و جنبه نوآورانه تحقيق.. 6

1-4-1- اهداف تحقيق.. 6

1…………………… -4-2- سوالات اصلي تحقيق.. 7

1-4-3- جنبه نوآورانه تحقيق.. 7

1-5- فرضيه هاي تحقيق.. 7

1-6- روش تحقيق.. 8

1-7- ساختار گزارش.. 9

1-8 تحقیقات مشابه خارجی.. 9

فصل 2: مروري بر ادبيات موضوع…………………………………………………………….. 11

2- 1- مقدمه.. 12

2-2- تاریخچه سیستم های برودتی.. 14

2-3- اساس کار سیستم های برودتی تهویه مطبوع.. 16

2-4- انواع سیستم های تهویه مطبوع برودتی.. 17

2-4-1 سیستم های مرکزی.. 18

2-4-1-1 سیستم های تمام هوا  .. 18

2- 4 – 1 -2 سیستم های تمام آب.. 21

2- 4 – 1- 3 سیستم های پکیج .. 23

2- 4 – 1 – 4 سیستم های تهویه مطبوع اتاقی.. 25

2- 5 سیستم های تهویه مطبوع مورد بهره گیری در ایران.. 26

2- 6 عوامل اصلی در طراحی سیستم های برودتی.. 27

2-  6 – 1 شرایط اقلیمی.. 27

2-  6 – 2  بار های برودتی.. 31

2-  7 محاسبات و روش انتخاب اجزای سیستم های تهویه مطبوع.. 33

2- 7 – 1 چیلر ها.. 33

2-  7 – 2 فن کوئل ها.. 38

2- 7 – 3  دستگاه هواساز.. 39

2- 7 – 4 برج خنک کننده.. 40

2- 7 – 5 کولر گازی.. 41

2- 7 – 6 کولر آبی.. 41

2- 7 – 7 پکیج سرمایی.. 42

2- 8  نرم افزار های مورد بهره گیری در محاسبات بار های برودتی و انتخاب سیستم ها.. 42

2 – 9  محاسبات مصرف انرژی در سیستم های سرمایشی.. 43

فصل 3: محاسبه مصرف انرژی سالانه سیستم های برودتی و ارزیابی اقتصادی این سیستم ها 49

3-1- مقدمه.. 50

3-2- تکنیک های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها.. 51

3-2-1  روش ارزش فعلی.. 51

3-2-2- روش یکنواخت سالیانه.. 51

3-2- 3  روش نرخ بازگشت سرمایه.. 52

3-2- 4 روش نسبت منافع به مخارج.. 52

3-2- 5 –  روش دوره بازگشت سرمایه.. 53

3-2- 6-  روش ارزش آینده .. 53

3-3- روش پیشنهادی محاسبه و ارزیابی سیستم های برودتی ساختمان  53

3-3-1-  محاسبه ارزش واقعی هزینه ها.. 53

3-3-1- 1 یک بارپرداخت.. 54

3-3-1-2  پرداخت سالیانه.. 54

3-3- 2  محاسبه هزینه چرخه عمر سالانه سیستم های برودتی ساختمان  55

3-3- 3 عمر مفید و ارزش اسقاطی.. 59

3-3- 4 سایرپارامتر های موجود در محاسبات.. 59

3-4 تاثیر عوامل مختلف بر هزینه های تولید برودت.. 60

3-4-1  تاثیراقلیم های آب و هوایی.. 60

3-4-2  تاثیر کاربری.. 60

3-4-3  تاثیردیدگاه انرژی.. 61

3-4-4  تاثیر آلایندگی زیست محیطی.. 62

3-5  محاسبات هزینه های نهایی در سیستم های برودتی.. 63

3-6  محاسبات مصرف انرژی در سیستم سرمایش.. 64

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل 4 جمع بندی و پیشنهادات .. 69

4-1  مقدمه.. 70

4-2  پاسخ به سوالات پژوهش.. 72

4-3  جمع بندی و نتیجه گیری.. 83

4-4  پیشنهادات.. 85

مراجع 86

پیوست(1) 88

Abstract 91
فهرست اشکال

شکل (1-1) میزان مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و اجنماعی کشور…………………………3

شکل (1-2)  درصدمصرف انرژی در قسمت های مختلف ساختمان 4

شکل (2-1) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع 16

شکل (2-2) حلقه های انتقال حرارت در یک سیستم برودتی 16

شکل (2-3) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع 18

شکل (2-4) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع یک کانالی……………………………………………………….19

شکل (2-5) شماتیک سیستم های هوایی دو کانالی تهویه مطبوع………………………………………………..20

شکل (2-6) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع از نوع پکیج 24

شکل (2-7) شماتیک یک سیستم تهویه اتاقی.. 25

شکل (2-8) نقشه تقسیمات اقلیمی ایران از نظر شرایط آب و هوایی 31

شکل (2-9)اصول کار چیلر تراکمی 35

شکل (2-10) شماتیک یک چیلر جذبی 37

شکل (2-11)شکل ظاهری یک مدل چیلر جذبی 38

شکل (2-12)شمای کلی انواع فن کوئل مورد بهره گیری در سیستم برودتی 39

شکل (2-13)شمای کلی یک برج خنک کننده مورد بهره گیری در سیستم برودتی 40

شکل (2-14)میزان مصرف انرژی اجزای اصلی تاسیسات تهویه مطبوع 45

شکل (2-15)میزان مصرف انرژی تجهیزات برودتی در آمریکا 46

شکل (3-1)تاثیرکاربری بر هزینه تولید برودت در سیستم های سرمایشی در شهرتهران   64

شکل (3-2)تاثیر دیدگاه عرضه انرژی بر هزینه تولید برودت در سیستم های سرمایشی   65

شکل (3-3)تاثیر آلودگی بر هزینه های زیست محیطی انواع سیستم های برودتی . 66

شکل (4-1)نمودار مقایسه ای مصرف انرژی در ایران در مقایسه با کشور های اروپایی 74

شکل (4-2)الگوی طراحی سیستم های تهویه مطبوع برودتی 82
فهرست جداول

جدول(1-1) نرم افزار های مورد بهره گیری جهت طراحی و انجام محاسبات مصرف انرژی تاسیسات 11

جدول (2-1) انواع سیستم های برودتی مورد بهره گیری در ساختمان  در ایران 26

جدول (2-2) تقسیم بندی کلی مناطق آب و هوایی ایران 30

جدول (2-3) نرم افزار های موجود طراحی و محاسبه انرژی در دنیا 43

جدول (3-1) عمر مفید و ارزش اسقاطی سیستم های برودتی 63

جدول (3-2)ظرفیت حرارتی و هزینه انواع سوخت 67

جدول (3-3)راندمان سیستم های سرمایشی رایج در ایران 69

جدول (4-1) میزان مصرف انرژی در کشور های مختلف جهان 76

جدول (4-2) سرانه مصرف انرژی در کشور های مختلف جهان 78

جدول (4-3) وضعیت انرژی مصرفی ساختمان 80

چکيده

بهره گیری روز افزون از سیستم های سرمایشی و خصوصا سیستم های سرمایش مرکزی در بخش های مختلف ودر نواحی گوناگون کشور ، نیازمند مطالعه ها و مطالعات جامع برای ارائه الگوی مناسب بهره گیری از این سیستم ها در کاربری ها، اقلیم ها و ظرفیت های گوناگون می باشد.

اين تحقيق به دنبال شناخت سیستم های برودتی ساختمان، بررسي میزان مصرف انرژی ، مطالعه تاثیر عوامل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی به مقصود ارائه يک مکانيزم آگاهانه و انتخاب صحیح این دستگاه ها بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در ايران مي باشد.

پس از مطالعه انواع روش های ارزیابی اقتصادی پروژه ها، روش نهایی پیشنهادی جهت انتخاب سیستم های های برودتی ساختمان ها  بر اساس مطالعات اقتصاد مهندسی روش ارزش یکنواخت سالیانه میباشد . انواع هزینه ها شامل هزینه های سرمایه گذاری اولیه سیستم ها، بهره برداری، هزینه های انرژی شامل آب، برق، سوخت ،نوع کاربری، تاثیر اقلیم هزینه ها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .

نتایج حاصل از پژوهش ، انتخاب سیستم بهتردر ظرفیت و اقلیم و نوع کاربری را میسر ساخته  و مدلی مناسب جهت انتخاب تاسیسات برودتی ساختمان ها بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی ارائه می نماید.

مقدمه

یکی از نیاز های اساسی هر ساختمانی تامین سرمایش آن در فصول گرم سال میباشد.بهره گیری از سيستم هايي با هزينه نصب و راهبري پايين و مصرف انرژي کم و ارزان قيمت مانند خواسته هاي اوليه کليه بهره گیری کنندگان سيستم هاي تهويه مطبوع مي باشد که سازندگان بزرگ اين صنعت با بهره گیری از فن آوري هاي پيشرفته روز در تلاشند تا امکان تحقق هر چه بهتر اين خواسته ها را فراهم آورند

در کشور ما صنايع تهويه مطبوع قدمت زيادي ندارد ولي با وجود نوپا بودن اين صنعت پيشرفتهاي چشمگيري در زمينه توليد دستگاههاي حرارتي و برودتي و سيستم هاي مختلف هواساز و تهويه مطبوع داشته ايم .

کشور ما از وسعت قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد که تنوع آب و هوایی گسترده ای در درون خود دارد . بی هیچ تردیدی ایران دارای مناطق آب و اویی گوناگون میباشد و هر منطقه نیازمند سیستم های تهویه مطبوع خاص خود میباشند. آغاز بایستی اطمینان حاصل کنیم که هر منطقه نیازمند چه نوع سیستم تهویه ای میباشد و میزان آن چقدر می باشد سپس اقدام به بکار گیری آن نماییم در آغاز به تعریف دمای راحتی بشر می پردازیم. دمای راحتی دمایی می باشد که افراد در هنگام قرار گیری در آن احساس سردی و یا گرمی خاصی نمی نمایند . دمای راحتی طبق استاندارد بین المللی ASHREA (انجمن مهندسی تاسیسات و تهویه آمریکا) بین 24 تا 26 درجه سانتیگراد میباشد.

با در نظر داشتن اینکه حدود 98% شهر های ایران( طبق جداول شرایط طراحی تابستانی شهر های ایران که توسط دفتر تدوین ضوابط و معیار های فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه گردیده می باشد) دمایی بیش از 30 درجه سانتیگراد دارند که بر اساس دمای راحتی نیاز به سیستم های برودتی دارند.

از طرفی نزدیک به40 درصد انرژی کشور در ساختمان ها مصرف میگردد که در حدود 50 در صد این مقدار در بخش سیستم های برودتی ساختمان ها مصرف می گرددشکل(1-2).در آمریکا در حدود 25% انرژی مصرفی ساختمانها در بخش تهویه مطبوع مصرف میگردد(EIA.Annual Energy Outlook1998)

با در نظر داشتن نمودار جریان انرژی سال 1387 ارائه شده توسط دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیروسالانه معادل1/1115 میلیون بشکه نفت خام در کشور انرژی مصرف میشود که از این مقدارمعادل4/417 میلیون بشکه نفت خام انرژی در بخش خانگی، تجاری و عمومی کشور مصرف شده می باشد و معادل 8/254 میلیون بشکه نفت خام انرژی در بخش صنعت مصرف شده می باشد. در شکل (1-1) درصدمیزان مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور در سال 1387 مشخص شده می باشد.

با در نظر داشتن تاثير پارامترهاي مختلف فني، اقتصادي و زيست‌محيطي بر هزينه توليد برودت در انواع سيستم‌هاي سرمايشي و براي امكان پذيري مقايسه انواع سيستم‌هاي تراكمي و جذبي با تغيير شرايط تاثيرگذار، انتخاب سيستم مناسب و ظرفيت برودتي آن در پهنه هاي آب و هوايي كشور براساس كاتالوگهاي شركتهاي سازنده و قيمت تجهيزات اساسي انتخاب شده، سرمايشي تراكمي و جذبي  پس از آناليز اقتصادي براي ظرفيت،كاربري و محل مورد نظر رتبه بندي مي‌كند.

–        عوامل اصلی در انتخاب یک سیستم تهویه مطبوع

مهمترین عواملی که درانتخاب یک سیستم تهویه مطبوع موثرند; عبارتند از

1-    مقدار سرمایه موجود.

2- فضا یا ساختمان شامل; هدف از به کارگیری آن، محل آن، موقعیت، جهت و شکل آن.
3- وضعیت خارجی ساختمان شامل درجه حرارت، رطوبت،باد و غیره.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4- بارهای حرارتی و برودتی ساختمان.

5- ضرورت و ظرفیت پیش راه اندازی سیستم تهویه مطبوع.

6- جنبه های فیزیکی ساختمان در ارتباط با محل دستگاهها،سازگاری سیستم و موازنه بارهای جزئی.
7- تصویر خریدار از محیط دلخواه او.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 114

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان