دانلود فرمت ورد: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی – اجتماعی

عنوان:

کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران

استاد راهنما:

دکتر نیکبخش جوادیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………….. 2
تعریف مسئله……………………………………………………………………….. 4
هدف از پژوهش……………………………………………………………………. 5
ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………6
شرایط و محدودیت های پژوهش………………………………………………7
راهنمای فصول آتی……………………………………………………………….9
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

پیشینه علمی پژوهش……………………………………………………………….11

فصل سوم: زمینه های علمی پژوهش

بازی چیست؟………………………………………………………………………. 18
تفاوت میان تصمیم گیری و بازی…………………………………………….22
طبقه بندی بازی ها………………………………………………………………..23
ایستایی و پویایی……………………………………………………..23
تعارض منافع یا تشریک مساعی………………………………….24
تعداد دفعات انجام بازی…………………………………………….24
بازی ها از نظر اطلاعات…………………………………………….25
ثابت یا متغیر بودن قواعد بازی……………………………………26
همکارانه یا غیر همکارانه بودن بازی……………………………26

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بعضی مفاهیم و اصطلاحات در زمینه بازی………………………………..26

پ
استراتژی…………………………………………………………………..26

پیامد…………………………………………………………………………27
عقلانیت……………………………………………………………………27
آگاهی عمومی به قواعد بازی………………………………………28
تعادل……………………………………………………………………….28
برنامه ریزی استراتژیک چیست……………………………………………….29
مراحل مدیریت استراتژیک……………………………………………………..31
تدوین………………………………………………………………………31
اجرا…………………………………………………………………………32
ارزیابی……………………………………………………………………..32
بعضی مفاهیم و اصطلاحات در برنامه ریزی استراتژیک………………33
استراتژیست………………………………………………………………33
بیانیه ماموریت…………………………………………………………..33
فرصت و تهدید…………………………………………………………33
ضعف و قوت…………………………………………………………..34
هدف بلند مدت………………………………………………………..34
استراتژی …………………………………………………………………34
هدف سالانه………………………………………………………………34
سیاست…………………………………………………………………….35
فصل چهارم : روش پژوهش

توصیف اجمالی شرایط کنونی اقتصاد ایران……………………………….37
نظریه پژوهش…………………………………………………………………………39
توصیفی بر کاربرد نظریه در فضای کنونی اقتصاد ایران……………….40
فروض حاکم………………………………………………………………………..42
ت

فصل پنجم: محاسبات و یافته های پژوهش

تعریف شرایط و جزئیات بازی…………………………………………………47
تعریف متغیرهای بازی……………………………………………………………49
هدف بازی……………………………………………………………………………51
مطالعه بازی از دید دولت……………………………………………………….51
مطالعه بازی از دید شرکت……………………………………………………..56
تجزیه و تحلیل رفتار دولت و شرکت………………………………………..59
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………63
محاسبه مطلوبیت دولت و شرکت……………………………………………..66
تحلیل حساسیت……………………………………………………………………..66
پیشنهادات……………………………………………………………………………..67
پیوست ها:

پیوست 1(متن کامل قانون هدفمند سازی یارانه ها)……………………. 69
منابع و مآخذ:

منابع و مآخذ………………………………………………………………………….. 80
فهرست جداول:

جدول 1-5…………………………………………………………………………… 50

فهرست نمودارها:

نمودار 1-5…………………………………………………………………………… 53

ث
نمودار 2-5…………………………………………………………………………… 55

نمودار 3-5…………………………………………………………………………… 57
نمودار 4-5…………………………………………………………………………… 58
نمودار 5-5…………………………………………………………………………… 61
تکرار نمودار5-5…………………………………………………………………….63
چکیده :
در این پژوهش کوشش شده تا با مطالعه، مطالعه و بکار گیری اصول نظریه بازی ها ، فرضیه ای جدید در زمینه بکارگیری تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها ارائه گردد تا تاثیر تغییرات محیطی به وجودآمده در طول زمان را بر استراتژی های تدوین شده شرکت ها کمتر کند. به بیانی دیگر به شرکت ها کمک می ‌کند تا با در نظر گرفتن دولت به عنوان یکی از بازیکنان این بازی رقابتی که سیاست های اقتصادی او، در نتیجه کسب شده از سوی آنان تاثیر مستقیم دارد، در هنگام برنامه ریزی استراتژیک بتوانند استراتژی های کارآمد تری را در برابر تغییرات و عدم قطعیت های موجود، تدوین کنند. همچنین برای درک بهتر فرضیه ارائه شده، به مطالعه این فرضیه در شرایط کنونی اقتصاد ایران یعنی تغییر تعرفه حامل های انرژی، پرداخته شده می باشد. از آنجا که این تغییر به عنوان استراتژی بکار گرفته شده از سوی یکی از بازیکنان این بازی یعنی دولت، مطرح شده می باشد، تاثیر مستقیم بر برنامه ریزی بازیکن دیگر یعنی شرکت و همچنین عایدی او از این بازی خواهد داشت. دولت تسهیلات خود را به شرکت هایی ارائه می دهد که سیستم های بهبود دهنده مصرف انرژی را برای خود پیاده سازی کرده باشند. از طرفی شرکت ها نیز مخیر به پیاده سازی و یا عدم پیاده سازی چنین سیستم هایی در محل خود می باشند. بازی به وجودآمده بین دولت و شرکت ها تعریف گشته و سپس با تحلیل بازی به وجودآمده به کمک تئوری بازی ها، نقاط مختلف حیاتی شناسایی گردید. برای مثال سطح تسهیلاتی که دولت بایستی به شرکت های پیاده کننده سیستم های بهبود دهنده مصرف انرژی بدهد تا آنها را ترغیب به این کار کند، چقدر می باشد؟
مقدمه
در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك در دنیای امروز، زمان و عدم قطعيت، تأثیر مهمي ايفا مي كنند. تغييرات غيرقابل پيش بيني در محيط ، بسياري از صنايع را زمين گير ساخته و يا از صحنه رقابت حذف كرده می باشد و پيش بيني ها را مورد آينده با شكست روبه رو ساخته می باشد. سازمانها به گونه غيرقابل پيش بيني با تكنولوژيهاي جديد ، محصولات جديد و بازارهاي جديد روبه رو مي باشند و استراتژيهاي تدوين شده، پاسخگوي نياز آنها در چنين محيط پويا و متغيري نيست.[1]

در زمان کنونی سرعت سرسام آور تغییرات باعث شده می باشد دنیایی از تجارت به وجود آید که روش های متداول مدیریت نمی توانند در آن محیط ها مناسب سازمان ها باشند. هنگامی که تغییرات به صورت جزئی بود، می توانستیم از تجربه بهره گیری کنیم و تجربه به تنهایی راهنمای خوبی به حساب می آمد. اما هنگامی که تصمیمات جنبه استراتژیک دارند و به نتایج بسیارعمده غیرقابل برگشت می انجامند، نمی توان از تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوت های شهودی و تجربه (مبتنی بر فلسفه های سنتی مدیریت) بهره گیری نمود.

در محیط تجارت کنونی، بیش از هر دوره و زمان گذشته، تنها چیزی که ثابت و پایدار مانده می باشد همان پدیده «تغییر» می باشد. قدر مسلم اینكه آينده قابل پيش بيني نيست. اما نكته قابل توجه اين می باشد كه سازمانها مي توانند خود را براي مقابله با آن آماده كنند و اين آمادگي سبب ايجاد مزيت رقابتي براي آنها مي گردد. هر چه تغییرات و عدم قطعيتها تشديد گردد، مزيت رقابتي سازمانهايي كه استراتژيهاي پايدار و مقاوم را در برابر تغييرات تدوين كرده اند، نيز افزايش مي يابد. سازمان های موفق آنانند که می توانند به شیوه ای اثربخش خود را با پدیده تغییر سازگار نمایند.اصل اساسی مدیریت استراتژیک این می باشد که سازمان ها بایستی برای بهره جستن از فرصت های خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش دادن آنها درصدد تدوین استراتژی هایی برآیند . از آنجا که عدم قطعيت در محيط بتدريج به كانون توجهات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك تبديل شده می باشد، از طرفی متفكران اين حوزه، روشهاي سنتی مطرح در برنامه ريز ي استراتژيك را که بر مبناي پيش بينيهاي قطعي از آينده اقدام به تدوين استراتژي مي كنند در مقابله با آشفتگي و تغييرات محيط ناكارآمد مي بينند، لذا این روش ها در روبرو شدن با عوامل غير قطعي و تغييرات محيطي ، كارايي خود را از دست مي دهند[1] .

اين مسأله، سبب پيدايش و محبوبيت ابزارها يي شده می باشد كه به برنامه ريزان، بينش و قدرت روبرو شدن با تغييرات محيطي را بدهند. ابزارهايي همچون برنامه ريزي استوكستيک ، برنامه ريزي سناريو ، آناليز تصميم گيري و تئوري بازي ها از اين گونه مي باشند.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 95

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان