دانلود فرمت word : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

پرديس علوم و تحقيقات شهر قدس

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

   

عنوان :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

دکتر رویا دارابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               شماره صفحه

چكيده: 1

مقدمه : 2

فصل اول :کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 4

1-2- اظهار مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش..

1-4- مروری بر ادبیات پژوهش.. 6

1-4-1 تحقیقات خارجی: 6

1-4-2 تحقیقات داخلی: 8

1-5- اهداف پژوهش.. 9

1-5-1 اهداف علمی : 9

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش : 10

1-6- فرضیات پژوهش.. 10

1-7- روش پژوهش… 10

1-8- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات… 11

1-9- روش‌ها و ابزار گردآوری.. 11

1-10- قلمرو پژوهش… 11

1-10- 1 قلمرو موضوعی.. 11

1-10-2 قلمرو مکانی.. 11

1-10-3 قلمرو زمانی.. 12

1-11-جامعه آماري و نمونه آماری پژوهش 12

1-12- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 12

1-13- ساختار پژوهش… 13

1-14- اختصار فصل.. 14

فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 16

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه

2-2- بازار بورس… 16

2-3- دلايل عمده تأمین مالي شرکت‌ها 17

2-4- روش‌های تأمین مالي.. 17

2-4-1 تأمین مالي كوتاه مدت… 17

2-4-2 تأمین مالي بلند مدت… 18

2-5- تأمین مالی ناشی از بدهی‌های عملیاتی.. 18

2-5-1 بدهی‌های عملیاتی قراردادی.. 19

2-5-1-1 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) 19

2-5-1-1-1 هزینه اعتبارات تجاری.. 19

2-5-1-1-2 هزینه عدم بهره گیری از تخفیف… 20

2-5-1-1-3 تأخیر در پرداخت… 20

2-5-1-1-4 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی.. 20

2-5-1-2 اسناد پرداختني.. 20

2-5-1-3 ساير حساب‌ها و اسناد پرداختني.. 20

2-5-1-4 پیش دریافت از مشتریان. 21

2-5-2 بدهی‌های عملیاتی برآوردی (ذخایر). 21

2-5-2-1 ذخیره هزینه های معوق.. 22

2-5-2-2 ذخیره مالیات… 22

2-5-2-3 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. 23

2-6- تأمین مالي ناشي از بدهی‌های مالي.. 23

2-6-1 بدهی‌های مالي كوتاه مدت… 23

2-6-1-1 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) 24

2-6-1-1-1 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی.. 24

2-6-1-2 وام‌های بانکی کوتاه مدت… 24

2-6-1-3 وثیقه قرار دادن حساب‌های دریافتی.. 25

2-6-1-4 وثیقه قرار دادن موجودی کالا. 25

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه

2-6-2 بدهی‌های مالي ميان مدت و بلندمدت… 25

2-6-2-1 وام‌های بانكي بلندمدت… 26

2-6-2-2 وام‌های شرکت‌های بيمه و ساير مؤسسات اعتباري.. 26

2-6-2-3 تأمین مالي تجهيزات… 26

2-6-2-4 بدهی‌های رهني.. 27

2-6-2-5 اوراق قرضه. 27

2-6-2-5-1 انواع اوراق قرضه. 27

2-6-2-6 مزايا و معايب تأمین مالي از طريق بدهی‌های بلندمدت… 28

2-7- تشريح بازده و انواع آن. 30

2-7-1 بازده سهام. 30

2-7-2 بازده مورد انتظار يك سهم. 32

2-7-3 بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام. 32

2-7-4 بازده دارايي.. 32

2-7-5 بازده سرمايه گذاري.. 33

2-8- نظرات و تئوری‌های تأمین مالي.. 33

2-8-1 نظريه سنتي.. 34

2-8-2 نظريه مودیگیلیانی و میلر. 34

2-8-3 ماليات و نظريه مودیگیلیانی و میلر. 35

2-8-4 هزينه هاي ورشكستگي و نظريه مودیگیلیانی و میلر. 35

2-8-5 هزينه هاي نمايندگي.. 35

2-8-6 تئوري موازنه ايستا يا پايدار. 36

2-8-7 نظريه عدم تقارن اطلاعات… 37

2-8-8 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تأمین مالي (تئوري ترجيحي). 38

2-9 تركيب سرمايه و فرصت‌های سرمايه گذاري.. 39

2-9-1 مزیت‌های مالی 40

2-9-2 محدودیت‌های نقدینگی 40       

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

2-9-3 سایر منابع سرمایه. 40

2-9-4 اثر سیاست تقسیم سود بر Ks 41

2-9-4-1 ریسک… 41

2-9-5 نسبت‌های سودآوری.. 42

2-9-6 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری.. 43

2-9-7 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی.. 43

2-9-8 اهداف گزارشگری مالی در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت… 44

2-10 تاريخچه تأمین مالي.. 45

2-10-1 تاريخچه تأمین مالي در جهان. 45

2ـ10ـ2 تأمین مالي در اسلام. 47

2ـ10ـ3 تأمین مالي در ايران. 48

2-11 مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات… 49

2-11-1 مروري مختصر بر مطالعات خارجي.. 49

2-11-2 مروري مختصر بر مطالعات داخلي.. 55

فصل سوم :روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه. 60

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2- جامعه آماري پژوهش… 60

3-3- تعیین حجم نمونه پژوهش… 60

3-4- اهداف مشخص پژوهش.. 62

3-4-1 هدف اصلی.. 62

3-4-2 اهداف فرعی.. 63

3-4-3 اهداف كاربردي.. 63

3-5- سؤال‌های پژوهش… 63

3-6- فرضيه‌هاي پژوهش… 64

3-7- روش پژوهش… 64

3-7-1 روش پژوهش از نظر ماهيت و محتوايي.. 64

 فهرست مطالب

عنوان    ………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه

3-7-2 روش پژوهش از نظر هدف… 64

3-7-3 روش انجام پژوهش…. 65

3-8- روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات… 65

3-9- تعریف متغيرها و نحوه محاسبه آن‌ها 65

3-9-1 متغیرهاي وابسته. 66

3-9-1-1 نسبت تغييرات بدهي شرکت ( ) 66

3-9-1-2 نسبت تغييرات سود انباشته ( ). 66

3-9-2 متغیرهاي مستقل.. 67

3-9-2-1 فرصت‌هاي رشد ( ) 67

3-9-2-2 نسبت شاخص سودآوري ( ) 67

3-9-2-3 اندازه شرکت ( ) 67

3-9-3 متغیرهای كنترلي.. 67

3-9-3-1 نسبت دارایی‌های مشهود ( ) 67

3-9-3-2 سیاست سرمایه گذاری ( ) 67

3-9-3-3 تقسيم سود شركت ( ) 68

3-9-3-5 نرخ رشد فروش شرکت ( ) 68

3-10- مدل‌های پژوهش… 68

3-11- اعتبار درونی و برونی پژوهش… 69

3-12- روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات… 70

3-13- روش داده‌های پانل.. 70

3-14- روش اثرات ثابت: 71

3-15- آزمون چاو یا F مقید. 72

3-16- آزمون هاسمن.. 72

3-17- آزمون معنی دار بودن مدل. 73

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-18- آزمون معنی دار بودن ضرایب… 74

3-19- آزمون مربوط به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها 74

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه

3-20 آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. 75

3-21- فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 75

3-22- فرض عدم وجود هم خطی بين متغيرهاي مستقل.. 75

3-23- فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 76

3-24- فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس‌ها میان باقیمانده‌ها 76

3- 25 فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل: 77

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 80

4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. 80

4-3- آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته پژوهش.. 81

4-4- بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق.. 87

4-5- مطالعه هم خطی میان متغیرهای پژوهش.. 89

4-6- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق.. 89

4-6-1- نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش.. 89

4-6-2- نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش.. 92

4-6-3- نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش.. 95

4-6-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش.. 97

4-6-5- نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش.. 100

4-6-6- نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش.. 102

4-7- اختصار فصل.. 105

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 107

5-2- اختصار پژوهش… 107

5-3- نتایج آزمون فرضیه. 110

5-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش.. 110

5-3-2 نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش.. 110

 فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………….. شماره صفحه

5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش.. 111

5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش.. 111

5-3-6 نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش.. 112

5-4- محدودیت‌های پژوهش.. 113

5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده 114

5-7- اختصار فصل.. 114

منابع و مأخذ. 115

منابع فارسي.. 115

منابع لاتین… 117

پیوست ها 114

پیوست 1: فهرست شرکت‌های نمونه آماری پژوهش.. 122

پیوست دوم : خروجی های نرم افزار. 126

چکیده انگلیسی.. 141

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                شماره صفحه

نگاره 2-1 ماتریس نظری پیشینه خارجی.. 53

نگاره 2-2 ماتریس نظری پیشینه داخلی.. 57

نگاره 3- 1 طریقه انتخاب نمونه آماري پژوهش61

نگاره 3-2 فراواني اعضاي نمونه به تفكيك نوع صنعت… 61

نگاره 4-1، آمار توصيفي متغیرهای پژوهش.. 81

نگاره 4-2 نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته پژوهش.. 82

نگاره 4-3، نتايج آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته پژوهش بعد از فرآیند نرمال سازی.. 85

نگاره 4-4 ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقيق.. 88

نگاره 4-5 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (1) 90

نگاره 4-6 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (1) 91

نگاره 4-7 نتایج آزمون فرضيه اول پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… 91

نگاره 4-8 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (2) 93

نگاره 4-9 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (2) 93

نگاره 4-10 نتایج آزمون فرضيه دوم پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… 94

نگاره 4-11 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (3) 95

نگاره 4-12 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (3) 96

نگاره 4-13 نتایج آزمون فرضيه سوم پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… 96

نگاره 4-14 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (4) 98

نگاره 4-15 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (4) 98

نگاره 4-16 نتایج آزمون فرضيه چهارم پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… 99

نگاره 4-17 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (5) 100

نگاره 4-18 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (5) 101

نگاره 4-19 نتایج آزمون فرضيه پنجم پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… 101

نگاره 4-20 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (6) 103

نگاره 4-21 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (6) 103

نگاره 4-22 نتایج آزمون فرضيه ششم پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… 104

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

نمودار 3-1 ماتریس و نمودار مفهومی پژوهش.. 66

نمودار (Q-Q plot )، نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته. 83

نمودار (Q-Q plot)، نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته. 85

 

چكيده:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه می باشد. این پژوهش از نوع مطالعه ‌کتابخانه‌ای‌ و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) می باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1390 مطالعه شده می باشد (606 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20Spss،7‌‌‌‌‌ Eviews و 16 Minitab بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان می‏دهد که بین فرصت‌هاي رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها ارتباط معنادار و مستقیمی هست. در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه دوم نشان از آن داشت که بین نسبت شاخص سودآوري شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها ارتباط معنادار و معکوسی هست. هم‌چنین با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین عامل اندازه شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها ارتباط معنادار و مستقیمی هست. هم‌چنین در ارتباط با فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین فرصت‌هاي رشد شركت و نسبت تغييرات سود انباشته شرکت‌ها ارتباط معنادار و معکوسی هست. در نهایت نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه‌های پنجم و ششم حاکی از آن بود که بین متغیرهای شاخص سودآوري و عامل اندازه شركت با نسبت تغييرات سود انباشته شرکت‌ها ارتباط معنادار و مستقیمی هست.

واژه های کلیدی:

فرصت‌هاي رشد، نسبت شاخص سودآوري، اندازه شركت، نسبت تغييرات بدهي، نسبت تغييرات سود انباشته، پانل دیتا.

مقدمه :

روش‌های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می شوند. تأمین مالی به روش‌های بلند مدت و کوتاه مدت صورت می گردد و شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی خود را از داخل شرکت (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا بدهی) تأمین کنند. هدف اصلی شرکت‌ها افزایش ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران می باشد و بدین مقصود از روش‌هایی بهره گیری می‌کنند که آن‌ها را در رسیدن به این مهم یاری کند.

معیارهای رشد شرکت به عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای تصمیم گیری مدیریت در انتخاب شیوه تأمین مالی و حداکثر سازی ارزش شرکت یاری می کند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می‌دهد که در این پژوهش از سه شاخص فرصت رشد شرکت‌ها، عامل اندازه شرکت، شاخص سودآوری به عنوان معیارهای رشد شرکت بهره گیری شده می باشد.

 
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 159

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700